odprowadzanie wody deszczowej z rynny

Jak Odprowadzić Deszczówkę z Rynny?

Czytelniku!
Prosimy pamiętać, że wszystkie informacje i pomoce wprowadzone na naszej stronie nie zastępują samodzielnej konsultacji ze fachowcem/lekarzem. Branie przykładu z treści umieszczonych na naszym blogu w praktyce zawsze powinno być konsultowane z odpowiednio wykwalifikowanym specjalistą. Redakcja i wydawcy tej strony internetowej nie są w żaden sposób odpowiedzialni ze stosowania porad zamieszczanych na portalu.

Odprowadzanie deszczówki z rynny jest kluczowym elementem systemu drenażowego budynku. Efektywna obsługa deszczówki może pomóc w zapobieganiu potencjalnym problemom związanym z wilgocią i uszkodzeniami strukturalnymi. W niniejszym artykule omówimy różne aspekty związane z tym, jak właściwie odprowadzać deszczówkę z rynny, przy uwzględnieniu istotnych aspektów technicznych.

1. Systemy Odprowadzania Deszczówki
Istnieje kilka rodzajów systemów do odprowadzania deszczówki z rynny, ale najpopularniejszymi są rury spustowe i kolektory deszczu. Rury spustowe są pionowymi elementami systemu, które prowadzą wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub do zbiornika na deszczówkę. Kolektory deszczu są umieszczone bezpośrednio pod rynną i zbierają wodę deszczową, kierując ją do dalszego przetwarzania lub magazynowania.

2. Wybór Materiałów
Wybór odpowiednich materiałów do systemu odprowadzania deszczówki jest kluczowy. Rury spustowe i rynny mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak metal, plastik czy drewno. Każdy z tych materiałów ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby dostosować je do specyfikacji budynku i klimatu regionu.

3. Instalacja Systemu
Instalacja systemu odprowadzania deszczówki musi być przeprowadzona zgodnie z normami technicznymi i lokalnymi przepisami budowlanymi. Warto zadbać o odpowiednie nachylenie rur spustowych, aby zapewnić swobodny przepływ wody. Dodatkowo, rury powinny być zamontowane tak, aby minimalizować ryzyko zanieczyszczenia deszczówki zanieczyszczeniami z dachu.

4. Filtracja i Oczyszczanie
Zanim deszczówka zostanie odprowadzona, warto ją poddać procesowi filtracji i oczyszczania. Filtracja może usunąć zanieczyszczenia stałe, liście i inne detale z rynny, aby zapobiec zablokowaniu rur spustowych. Oczyszczanie może obejmować procesy chemiczne lub mechaniczne, które usuwają zanieczyszczenia z wody deszczowej.

5. Przechowywanie i Wykorzystanie
W niektórych przypadkach, deszczówka może być przechowywana w zbiornikach na deszczówkę i wykorzystywana do celów rekreacyjnych lub irygacyjnych. Systemy przetwarzania deszczówki mogą pomóc w uzyskaniu czystej wody do użytku domowego.

6. Monitorowanie i Konserwacja
Systemy odprowadzania deszczówki wymagają regularnej konserwacji i monitorowania. Rury spustowe mogą ulegać uszkodzeniom, a zbiorniki na deszczówkę mogą wymagać czyszczenia. Regularne sprawdzanie i konserwacja pomogą utrzymać system w pełnej sprawności, odprowadzanie deszczówki z rynny to kluczowy element zarządzania wodą deszczową na terenie budynku. Właściwy wybór materiałów, instalacja zgodnie z normami, filtracja, oczyszczanie, przechowywanie i konserwacja są kluczowymi krokami, które zapewnią efektywność systemu. Dbanie o system odprowadzania deszczówki nie tylko pomaga w ochronie budynku przed uszkodzeniami, ale także przyczynia się do zrównoważonego gospodarowania wodą deszczową.

Jak zainstalować system odprowadzania deszczówki z rynny?

System odprowadzania deszczówki z rynny jest kluczowym elementem każdego budynku, zapewniając skuteczne gromadzenie i kierowanie opadów atmosferycznych w odpowiednie miejsce. Montaż takiego systemu wymaga staranności, precyzji i znajomości odpowiednich technik oraz materiałów. W niniejszym artykule omówimy kroki, które należy podjąć, aby skutecznie zainstalować system odprowadzania deszczówki z rynny.

 1. Przygotowanie Narzędzi i Materiałów
  Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów. Będą nimi:

  • Rynny deszczowe (wystarczającej długości)
  • Rurki spustowe
  • Kształtki rynnowe
  • Zestaw uchwytów i wkrętów
  • Poziomica
  • Piła do metalu lub specjalna piła do rur
  • Młotek
  • Wkrętarka lub klucz dynamometryczny
 2. Przygotowanie Rynien i Rur Spustowych
  Przed montażem systemu musisz odpowiednio przygotować rynny i rury spustowe. Przycinając rynny i rury do właściwej długości, upewnij się, że są one odpowiednio dopasowane do kształtu i wielkości budynku. Zastosuj piłę do metalu lub specjalną piłę do rur, aby uzyskać dokładne cięcie. Następnie oczyść wszystkie elementy, usuwając ewentualne zanieczyszczenia i ostrygi.
 3. Montaż Rynien Deszczowych
  Aby zainstalować rynny deszczowe, potrzebujesz zestawu uchwytów i wkrętów. Rozpocznij od zamocowania uchwytów do krawędzi dachu zgodnie z instrukcją producenta. Upewnij się, że są one równomiernie rozmieszczone i stabilnie zamocowane. Następnie zamocuj rynny do uchwytów, dbając o właściwą poziomnicę.
 4. Montaż Rur Spustowych
  Po zainstalowaniu rynien przejdź do montażu rur spustowych. Umieść kształtki rynnowe na końcach rur spustowych i podłącz je do otworów w rynnach. Następnie zamocuj rury spustowe na ścianie budynku, używając uchwytów i wkrętów. Upewnij się, że rury spustowe są odpowiednio nachylone w kierunku miejsca, gdzie chcesz odprowadzić deszczówkę.
 5. Odprowadzenie Deszczówki
  Ostatnim krokiem jest zaplanowanie, gdzie chcesz odprowadzić deszczówkę. Możesz wybrać jedną z kilku opcji, takich jak:

  • Skierowanie deszczówki do beczki lub zbiornika na deszczówkę w celu późniejszego wykorzystania jej do podlewania ogrodu.
  • Odprowadzenie deszczówki do drenażu miejskiego lub naturalnego wodostanu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Stworzenie systemu retencji, który pozwoli na opóźnienie odprowadzania deszczówki, zapobiegając przeciążeniu kanalizacji deszczowej.
 6. Testowanie i Konserwacja
  Po zainstalowaniu systemu odprowadzania deszczówki z rynny, przetestuj go, zasypując rynny wodą i obserwując, czy deszczówka swobodnie spływa przez rury spustowe. Regularnie sprawdzaj system pod kątem ewentualnych uszkodzeń, szczególnie po silnych opadach deszczu lub zimie.

Pamiętaj, że poprawne zainstalowanie systemu odprowadzania deszczówki z rynny jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego zarządzania opadami atmosferycznymi i ochrony budynku przed wilgocią. Warto również konsultować się z profesjonalistą, jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz specjalistycznych rozwiązań dostosowanych do konkretnych warunków budynku i otoczenia.

odprowadzanie wody deszczowej z rynny

Dlaczego warto zbierać deszczówkę z dachu?

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na Ziemi, a jej racjonalne gospodarowanie staje się coraz bardziej istotne w obliczu zmian klimatycznych i rosnącego zapotrzebowania na zasoby naturalne. Jednym z efektywnych sposobów na oszczędzanie wody pitnej i jednoczesne zminimalizowanie wpływu naszych działalności na środowisko jest zbieranie deszczówki z dachu. To nie tylko zrównoważona praktyka, ale także opłacalna inwestycja, która może przynieść wiele korzyści zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu jako całości.

1. Zbieranie deszczówki to oszczędność wody pitnej
Korzystanie z deszczówki jako źródła wody do celów niepitnych, takich jak podlewanie ogrodu czy mycie samochodu, pozwala zaoszczędzić znaczną ilość wody pitnej. Woda pitna jest ograniczonym zasobem, którego dostępność staje się coraz bardziej problematyczna w niektórych regionach świata. Zbierając deszczówkę, możemy zmniejszyć nasze zapotrzebowanie na wodę pitną i przyczynić się do jej racjonalniejszego wykorzystania.

2. Ochrona środowiska naturalnego
Zbieranie deszczówki z dachu ma także pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Redukcja ilości wody opadowej, która spływa z dachów i nawierzchni asfaltowych do kanalizacji, pomaga uniknąć erozji gleby i zanieczyszczenia rzek i jezior substancjami chemicznymi, takimi jak oleje samochodowe czy pestycydy. To z kolei przyczynia się do ochrony ekosystemów wodnych.

3. Oszczędność kosztów
Inwestycja w system zbierania deszczówki może być opłacalna w dłuższej perspektywie czasowej. Choć początkowy koszt instalacji może być dość wysoki, oszczędności wynikające z redukcji zużycia wody pitnej oraz potencjalne korzyści podatkowe i ulgi finansowe oferowane przez niektóre regiony, mogą zrekompensować te wydatki. Ponadto, deszczówka jest dostępna za darmo, co oznacza stałe źródło wody do użytku niepitnego.

4. Zwiększenie niezależności od dostaw wody
Zbieranie deszczówki może zwiększyć niezależność budynku od dostaw wody komunalnej. Szczególnie w obszarach o niestabilnym dostępie do wody pitnej, system zbierania deszczówki może stanowić ważne źródło wody w przypadku awarii lub przerw w dostawach. To zapewnia pewność, że woda będzie dostępna nawet w trudnych warunkach. Zbieranie deszczówki z dachu to praktyka, która przynosi liczne korzyści zarówno dla jednostki, jak i dla środowiska naturalnego. Oszczędność wody pitnej, ochrona ekosystemów wodnych, redukcja kosztów i zwiększenie niezależności od dostaw wody to tylko niektóre z argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem. Wprowadzając odpowiednie technologie i praktyki zbierania deszczówki do naszych domów i budynków, możemy przyczynić się do zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony naszej planety.

odprowadzenie wody z rynien do ziemi

Krok po kroku: Jak wykorzystać deszczówkę w ogrodzie?

Deszczówka to cenny zasób wody, który można skutecznie wykorzystać do nawadniania ogrodu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich systemów zbierania i magazynowania deszczówki, można oszczędzać wodę pitną oraz przyczynić się do zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. W poniższym tekście omówimy krok po kroku, jak skorzystać z deszczówki w ogrodzie, uwzględniając istotne aspekty techniczne.

Krok 1: Zbieranie deszczówki z dachu
Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie systemu zbierania deszczówki z dachu. W tym celu należy zainstalować specjalne rynny i rurki spustowe, które będą zbierać wodę opadową. Rynny powinny być czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń, aby zapobiec zanieczyszczaniu deszczówki.

Krok 2: Filtracja i oczyszczanie deszczówki
Deszczówka zbierająca się w rynnach nie jest jeszcze gotowa do użycia w ogrodzie. Konieczne jest jej oczyszczenie i przefiltrowanie. Do tego celu można zainstalować specjalne filtry, które usuwają zanieczyszczenia stałe i drobiny kurzu. Dodatkowo, warto rozważyć zastosowanie separatora oleju, który pozwoli usunąć z powierzchni wody nagromadzone oleje i tłuszcze.

Krok 3: Magazynowanie deszczówki
Po oczyszczeniu deszczówki, konieczne jest jej magazynowanie w odpowiednich zbiornikach. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie beczek deszczowych lub cystern. Te zbiorniki powinny być szczelnie zamknięte, aby zapobiec ewaporacji wody oraz uniknąć dostępu światła, które może sprzyjać rozwojowi glonów i innych organizmów.

Krok 4: System nawadniania ogrodu
Gdy deszczówka zostanie odpowiednio zebrana i przygotowana, można ją wykorzystać do nawadniania ogrodu. W tym celu warto zainstalować system nawadniający, który będzie dostarczał wodę do roślin. Można zastosować kroplówki, wężowe systemy nawadniania lub systemy zraszające, dostosowane do konkretnej roślinności w ogrodzie.

Krok 5: Monitorowanie i konserwacja
Ostatnim krokiem jest monitorowanie systemu zbierania i wykorzystywania deszczówki. Regularnie sprawdzaj stan zbiorników, filtry i rynny, aby upewnić się, że wszystko działa sprawnie. Konserwacja systemu zapewni jego efektywność i długotrwałe korzyści, wykorzystanie deszczówki w ogrodzie to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. Poprzez odpowiednie zbieranie, filtrację i magazynowanie deszczówki, można znacząco zmniejszyć zużycie wody pitnej i jednocześnie zadbać o zdrowie roślin w ogrodzie. Pamiętaj o regularnej konserwacji systemu, aby cieszyć się jego korzyściami przez wiele lat.

czym odprowadzić wodę z rynien

Jakie są różne sposoby na przechowywanie zebranej deszczówki?

Deszczówka jest cennym źródłem wody, które można wykorzystać do różnych celów, takich jak nawadnianie ogrodu, mycie samochodu czy spłukiwanie toalety. Aby efektywnie gromadzić i przechowywać deszczówkę, istnieje kilka różnych technicznych rozwiązań, które pozwalają na jej optymalne wykorzystanie. Poniżej przedstawiamy różne sposoby na przechowywanie zebranej deszczówki:

 1. Zbiorniki na deszczówkę:
  Zbiorniki na deszczówkę są jednym z najpopularniejszych sposobów przechowywania opadowej wody. Mogą mieć różne pojemności, począwszy od niewielkich beczek aż po duże zbiorniki podziemne. Zbiorniki te są zwykle wyposażone w systemy filtracyjne, które usuwają zanieczyszczenia z deszczówki, zanim trafi do zbiornika. Odpowiednio zaprojektowany system zbierania i przechowywania deszczówki może zapewnić dostęp do czystej wody przez cały rok.
 2. Zbiorniki podziemne:
  Zbiorniki podziemne są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zachować estetykę swojego ogrodu lub posesji. Zbiorniki te są ukryte pod powierzchnią ziemi, co pozwala na skuteczne przechowywanie dużej ilości deszczówki bez zabierania miejsca na powierzchni. Systemy zbierania i przechowywania deszczówki podziemnej są zazwyczaj zaopatrzone w pompę, która umożliwia korzystanie z wody w dowolnym momencie.
 3. Zbiorniki na dachu:
  Zbiorniki na dachu, zwane również zbiornikami retencyjnymi, umożliwiają przechowywanie deszczówki bezpośrednio na dachu budynku. Ta innowacyjna technologia wykorzystuje powierzchnię dachu jako miejsce do gromadzenia wody, która jest następnie kierowana do zbiornika. Jest to szczególnie korzystne w obszarach o ograniczonej przestrzeni na ziemi.
 4. Baseny retencyjne:
  Baseny retencyjne są wykorzystywane w większych skalach, na przykład na terenach przemysłowych czy miejskich. Są to duże betonowe lub plastikowe zbiorniki, które gromadzą deszczówkę i pozwalają na jej wykorzystanie do celów przemysłowych, takich jak chłodzenie maszyn czy nawadnianie terenów przemysłowych.
 5. Zastosowanie technologii opóźniających odpływ:
  Technologie opóźniające odpływ, takie jak specjalne systemy drenażu lub zbiorniki opóźniające, pozwalają na skuteczne gromadzenie deszczówki w określonych obszarach. Dzięki nim możliwe jest kontrolowanie ilości i czasu odprowadzania deszczówki do kanalizacji deszczowej, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powodzi.
 6. Systemy do gromadzenia deszczówki w budynkach:
  W niektórych przypadkach, szczególnie w budynkach komercyjnych lub wielorodzinnych, stosuje się systemy gromadzenia deszczówki wewnątrz budynków. Deszczówka jest zbierana z dachu i przesyłana do zbiorników znajdujących się wewnątrz budynku. Taka innowacyjna technologia może być wykorzystywana do celów sanitarnych lub przemysłowych.

Przechowywanie zebranej deszczówki to istotna praktyka zarządzania zasobami wodnymi, która przyczynia się do oszczędności wody pitnej i redukcji obciążenia kanalizacji deszczowej. Wybór odpowiedniego systemu zależy od wielu czynników, takich jak dostępna przestrzeń, pojemność potrzebna do gromadzenia wody oraz jej docelowe zastosowanie. Bez względu jednak na wybrany sposób, gromadzenie deszczówki stanowi zrównoważoną praktykę, która wspiera ochronę środowiska naturalnego i zasobów wodnych.

odprowadzanie wody z rynny

Jak dbać o system zbierania deszczówki? Porady i triki

Systemy zbierania deszczówki stanowią ekologiczne i oszczędne rozwiązanie do pozyskiwania wody do różnych celów w domu, ogrodzie czy firmie. Aby zapewnić efektywną pracę systemu zbierania deszczówki i utrzymać go w doskonałym stanie, konieczne jest odpowiednie dbanie o jego elementy oraz przestrzeganie kilku istotnych zasad.

1. Regularna kontrola rynien i rur spustowych
Pierwszym krokiem w utrzymaniu efektywnego systemu zbierania deszczówki jest regularna kontrola stanu rynien i rur spustowych. Upewnij się, że rynny są wolne od liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń, które mogą blokować przepływ wody. Regularnie sprawdzaj, czy rury spustowe nie są uszkodzone ani nie przeciekają, ponieważ nawet niewielkie wycieki mogą znacząco wpłynąć na ilość zebranej deszczówki.

2. Czyszczenie filtrów i sit deszczowni
W wielu systemach zbierania deszczówki zastosowane są filtry i sity, które mają na celu zatrzymywanie większych zanieczyszczeń z deszczu. Te elementy powinny być regularnie czyszczone, aby zapewnić swobodny przepływ wody i uniknąć zatkania. Pamiętaj, że im częściej zbierasz deszczówkę, tym częstsze powinny być czyszczenia filtrów.

3. Zabezpieczenie przed zamrożeniem
W okresie zimowym, szczególnie w regionach o chłodnym klimacie, istnieje ryzyko zamrożenia wody w systemie zbierania deszczówki. Aby temu zapobiec, zainstaluj ogrzewanie rur lub użyj specjalnych izolacji termicznych. Niezaprzestawanie korzystania z systemu w okresie zimowym może zapobiec uszkodzeniom i utrzymaniu go w pełnej sprawności.

4. Regularne oczyszczanie zbiorników na deszczówkę
Jeśli w systemie zbierania deszczówki używasz zbiornika na wodę deszczową, ważne jest, aby regularnie go czyścić. Nagromadzające się osady i zanieczyszczenia mogą prowadzić do degradacji wody deszczowej, co może wpłynąć na jej jakość i przydatność do różnych zastosowań, takich jak podlewanie ogrodu czy spłukiwanie toalety.

5. Monitoring zużycia wody deszczowej
Dbanie o system zbierania deszczówki obejmuje również monitorowanie ilości i sposobu zużycia zebranej wody. Staraj się wykorzystywać deszczówkę w sposób oszczędny i zgodny z jej przeznaczeniem. Utrzymuj bilans między ilością zebranej wody a jej zużyciem, aby uniknąć niepotrzebnej straty lub braku dostępu do wody deszczowej w kluczowych momentach.

6. Regularna konserwacja pomp i sterowników
Jeśli w swoim systemie zbierania deszczówki używasz pomp i sterowników do rozprowadzania wody, nie zapomnij o ich regularnej konserwacji. Sprawdzaj, czy pompy pracują sprawnie i nie występują żadne awarie. Upewnij się, że sterowniki są odpowiednio skonfigurowane i nie ma w nich usterek. Odpowiednia opieka nad systemem zbierania deszczówki to kluczowy element zapewnienia jego efektywności i trwałości. Regularna kontrola, czyszczenie oraz konserwacja to podstawowe działania, które powinny być wykonywane, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z wykorzystania deszczówki w codziennym życiu. Dzięki tym prostym poradom i trikom możesz dbać o swoją infrastrukturę deszczówki i przyczyniać się do oszczędzania wody pitnej oraz zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego.

odprowadzanie deszczowki z rynny

Czy zbieranie deszczówki jest ekologiczne i oszczędne?

Deszczówka stanowi cenny zasób wody, który może być skutecznie wykorzystany w celach ekologicznych i ekonomicznych. Proces zbierania deszczówki polega na gromadzeniu opadów atmosferycznych z powierzchni dachów i innych obszarów. To rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoje korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej ekologiczności i oszczędnościom związanym z zbieraniem deszczówki.

Ekologiczność zbierania deszczówki
Jednym z kluczowych aspektów zbierania deszczówki jest jego ekologiczność. Odprowadzanie wody deszczowej z rynny do specjalnie przystosowanego zbiornika przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego. Oto dlaczego:

 1. Redukcja erozji gleby:
  Deszczówka, która jest gromadzona i przechowywana, nie spływa po powierzchni ziemi, co zmniejsza erozję gleby. To z kolei wpływa na utrzymanie struktury gleby i jej płodności.
 2. Ochrona zbiorników wodnych:
  Zbieranie deszczówki redukuje ilość opadowej wody, która zmywa zanieczyszczenia z powierzchni i transportuje je do rzek i jezior. Dzięki temu poprawia się jakość wód w zbiornikach naturalnych.
 3. Oszczędność wody pitnej:
  Korzystając z deszczówki do celów, takich jak nawadnianie ogrodów czy spłukiwanie toalet, można zredukować zużycie wody pitnej. Jest to istotne, zwłaszcza w obszarach o ograniczonych zasobach wodnych.
 4. Wspieranie bioróżnorodności:
  Zbieranie deszczówki może stworzyć warunki do powstania mikrosiedlisk dla roślin i zwierząt, co może przyczynić się do zwiększenia lokalnej bioróżnorodności.

Oszczędność dzięki zbieraniu deszczówki
Zbieranie deszczówki przekłada się również na oszczędności finansowe, zarówno dla indywidualnych właścicieli nieruchomości, jak i dla społeczności lokalnych. Oto kilka aspektów, które ilustrują tę korzyść:

 1. Obniżenie rachunków za wodę:
  Wykorzystując deszczówkę do podlewania ogrodu, spłukiwania toalety i innych celów, można znacząco zmniejszyć zużycie wody dostarczanej przez publiczne sieci wodociągowe. To z kolei przekłada się na mniejsze rachunki za wodę.
 2. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię:
  Produkcja i dostarczanie wody pitnej wymaga znacznych ilości energii. Zbieranie deszczówki zmniejsza to zapotrzebowanie, przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 3. Wzrost odporności na suszę:
  W obszarach podatnych na susze, zbieranie deszczówki może stanowić alternatywną, zrównoważoną źródło wody, co jest szczególnie istotne w czasach deficytu opadów.
 4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju:
  Społeczności lokalne mogą korzystać z deszczówki do celów komunalnych, takich jak podlewania parków i ogrodów publicznych, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju miast.

Zbieranie deszczówki jest ekologicznym i oszczędnym rozwiązaniem, które przyczynia się zarówno do ochrony środowiska naturalnego, jak i do zmniejszenia kosztów związanych z zaopatrzeniem w wodę. To innowacyjne podejście stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości, w której gospodarowanie zasobami wodnymi odgrywa kluczową rolę.

One thought on “Jak Odprowadzić Deszczówkę z Rynny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × pięć =