Kiedy potrzebny jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany jest zawodem zaufania publicznego. To do obowiązków tego specjalisty należy wykonywanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego obiektów budowlanych. Opinie budowlane, które wydaje rzeczoznawca budowlany mają istotne znaczenie, gdyż to od nich zależy czy budynek będzie uznany za bezpieczny dla użytkowników. W artykule wyjaśniamy, kiedy potrzebny jest rzeczoznawca budowlany.

Rzeczoznawca budowlany Warszawa – kto może pełnić tę funkcję?

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy potrzebny jest rzeczoznawca budowlany, trzeba wiedzieć, kto może nim zostać. Zawód rzeczoznawcy budowlanego odgrywa ważną rolę w branży budowlanej,  a opinie i ekspertyzy, które wydaje, odgrywają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców danego obiektu. 

Głównym zadaniem rzeczoznawcy budowlanego jest wykonywanie ekspertyz budowlanych, które oceniają stan techniczny budynków. Wspomniane ekspertyzy zawierają także opis funkcjonalności obiektu oraz zgodność z przepisami. A kto może być rzeczoznawcą budowlanym? Aby móc wykonywać ten zawód należy posiadać odpowiednie wykształcenie, tj. mieć przynajmniej tytuł inżyniera uzyskany na kierunku budownictwa lub architektury. Tylko takie wykształcenie zapewnia posiadanie umiejętności, które są niezbędne do przeprowadzenia ocen konstrukcji budowlanych budynków. Jest to tym bardziej istotne, że opinia wydana przez rzeczoznawcę budowlanego wielokrotnie wpływa na kolejne decyzje odnośnie remontów, przeróbek, rozbiórek czy modernizacji budynków. W przypadku nowych inwestycji, ekspertyzy potwierdzają organom kontrolnym zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

Kiedy potrzebny jest rzeczoznawca budowlany?

Warto zatrudnić rzeczoznawcę budowlanego, gdy planujemy rozbudowę, nadbudowę lub wszelkie inne prace budowlane ingerujące w istniejący już budynek. Specjalista ten będzie potrzebny, by móc bezpiecznie wykonać wszystkie wymienione prace. W tej sytuacji należy dokładnie poznać stan techniczny obiektu. Rzeczoznawca budowlany, na zlecenie inwestora, przygotuje ekspertyzę budowlaną, na podstawie której architekt będzie mógł przygotować projekt budowlany. Ponadto eksperta w dziedzinie budownictwa należy zatrudnić w sytuacji, gdy planujemy zmianę przeznaczenia istniejącego już budynku. 

Obecnie coraz częściej inwestorzy adaptują obiekty gospodarcze, na przykład obory czy stodoły na budynki mieszkalne. Takie prace są zmianą przeznaczenia obiektu i dlatego właśnie wymagają ekspertyzy budowlanej. To nie wszystkie sytuacje, w których potrzebna jest pomoc rzeczoznawcy budowlanego. Z usług tego eksperta bezwzględnie należy skorzystać także w sytuacji, gdy na elementach konstrukcyjnych budynku pojawią się rysy lub pęknięcia. 

Rzeczoznawca budowlany przy planowanym remoncie generalnym obiektu

Kiedy jeszcze  potrzebna jest opinia rzeczoznawcy budowlanego? Ekspercka wiedza w tym zakresie przyda się w sytuacji, gdy planujemy zakup starego domu przeznaczonego do generalnego remontu. Specjalista pomoże w określeniu rzeczywistego stanu technicznego obiektu, na podstawie wykonanej ekspertyzy budowlanej. To właśnie rzetelnie wykonana ekspertyza budowlana pozwala precyzyjnie określić stan starego budynku przeznaczonego do remontu. We wnioskach końcowych ekspert zawrze wskazówki co do przyszłych prac, które trzeba będzie wykonać w nieruchomości, aby obiekt spełniał obowiązujące obecnie standardy. Na jej podstawie będzie też można oszacować przyszłe koszty planowanego remontu. 

Rzeczoznawca budowlany Warszawa potrzebny jest, kiedy w użytkowanym budynku pojawiają się usterki konstrukcyjne, tj. na przykład, gdy właściciel zauważy popękane ściany, rysy na stropach czy przemieszczenie elementów konstrukcyjnych. Warto skorzystać z jego usług, także kiedy chcemy poznać szacowane koszty przyszłego remontu. W obu przypadkach należy wykonać rzetelną ekspertyzę budowlaną, która pokaże rzeczywisty stan obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dziewiętnaście + czternaście =